Kumbha - Vodnář

04. 04. 2009 | † 04. 06. 2009 | kód autora: cmL

Zabývá se převrácením okolností. Voda, která by měla být ve džbánu, aby mohla uhasit žízeň nebo očistit tělo, je vylita, odhozena a obětována za účelem obnovení, protože voda života může plynout svým korytem, jen když je obohacována přítokem nové krve. Musí se odtrhnout od sebe sama, než se může obnovit.

Charakteristika: Spojení s univerzální inteligencí, přinést vesmírné ideje na Zemi, odevzdanost, inspirace, přijímat a uskutečňovat vize, sebepoznání a sebedůvěra, vyzařování. Jste napojeni na univerzální inteligenci a skrze vás může působit božská síla. Podstatné je, co vás zaměstnává a vnitřně rozechvívá. Pokud se tomu svěříte s otevřeným srdcem, můžete přijmout pro sebe a pro své okolí něco blahodárného, možná dokonce zázračného. Staňte se čistým kanálem pro působení oné "Jediné síly", která vše prostupuje, a nechte ji ze sebe vyzařovat. Využijte každý okamžik, abyste svůj život zasvětili božskému.

Otázka: Co pro vás znamená být kanálem pro "ono božské"?

Rada: Ztište se, buďte co nejvíce sami se sebou. Dopřejte si klid. Vaše duše ho nutně potřebuje. Zkuste někdy meditovat na slovo "MÍR". Naučte se ignorovat MYSL.

Indický symbol: hrnec/džbán


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.